Formy płatności

Dostępne formy płatności:

1) Przelew na konto bankowe o numerze 54114020040000370262843246 przy ustalonym terminie płatności. 

2) Przedpłata na podstawie faktury proforma na numer konta jw.

3) Gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy,

4) Przez pobranie gotówki przy dostawie towaru. 

Forma płatności podawana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 

Sprzedany towar jest własnością firmy FOLIOWO - Jarosław Kądziela, aż do momentu uiszczenia przez Klienta pełnej zapłaty za towar (tj. ceny, kosztów przesyłki, a także innych należności wynikających z zawartej umowy sprzedaży).